Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Sz 688/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-12

Sprawa ze skargi T. W. na Wójta Gminy P. w przedmiocie obniżenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Bd 542/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-09-09

Sprawa ze skargi B. K. i W. K. na Wójta Gminy Z. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 45/14

II SAB/Kr 181/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność l. stwierdza, że Wójt Gminy [...] dopuścił się bezczynności a bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, II. wymierza Wójtowi Gminy [...] grzywnę w wysokości 300 złotych (trzysta), III. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Wójta Gminy [...] do wydania w określonym terminie aktu, IV. zasądza od Wójta Gminy [...] na rzecz strony skarżą...