Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Rz 272/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 1145/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 294/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

I OSK 124/09 - Wyrok NSA z 2009-11-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania za sporządzony operat szacunkowy

II SA/Sz 865/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 923/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

III SA/Po 429/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.