Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Rz 272/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 1145/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 389/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-27

Zażalenie na postanowienie zawarte pkt III wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 294/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

II SAB/Kr 54/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...]

II SA/Rz 272/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-06-18

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 124/09 - Wyrok NSA z 2009-11-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania za sporządzony operat szacunkowy

I OZ 389/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-06

Skarga K. R. na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu postanowienia NSA , sygn. akt I OZ 389/09

II SA/Sz 865/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gl 677/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   2