Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 872/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność organu za nieuzasadnione

I SA/Wa 735/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 226/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie skargi S. K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 543/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie oddania gruntów w użytkowanie wieczyste

II SA/Lu 941/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-07

skarg: M. B., M. B., T. D., J. G., A. M., Z. P., B. P., L. Ż., T. B., M. B., J. K., E. K., K. L., R. L., S. P., J. P., Z. P. i I.P. na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2457/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność organu za nieuzasadnione

II SA/Gd 489/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 36/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. - P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Bd 32/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-02-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości postanowił: oddalić wniosek

II SA/Bd 32/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-02-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości