Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Sz 1531/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Op 61/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gd 125/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 439/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1370/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 358/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności