Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SAB/Wr 79/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-14

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 79/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-14

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Ol 500/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-08-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

II SAB/Wr 25/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-08-06

Skarga A. D. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Ol 533/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi G G o wymierzenie grzywny za niewykonanie przez Wojewodę W wyroku WSA w Warszawie z dnia '[...]'r. sygn. akt I SA/Wa 890/16

IV SA/Po 419/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie odszkodowania

II SAB/Wr 79/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Gl 857/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SAB/Wa 157/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania

II SA/Wr 101/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości