Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Ke 28/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego urządzeń zapobiegających szkodom

II SAB/Wr 22/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków