Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gl 1160/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 673/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnej

II OZ 523/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 64/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

II SA/Gl 372/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych

II OZ 1223/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 980/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 197/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. nr [...] w przedmiocie zmiany pozwolenia wodnoprawnego

II SAB/Po 34/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-13

Skarga J. H. i V. T. na przewlekłość Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie przewlekłości organu na prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie odwołania od decyzji orzekającej stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Po 190/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-16

Skarga K. P. na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100