Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 77/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-15

Sprawa ze skargi K. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom