Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 854/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Piekoszów w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków