Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Po 417/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych

II SA/Sz 203/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków