Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OW 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku dotyczącego udrożnienia rowu melioracyjnego

III SO/Po 1/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-25

Wniosek K. P. o wymierzenie Staroście grzywny w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

II SAB/Bk 77/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty M. w przedmiocie składki

II SA/Lu 696/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki A

II SA/Łd 653/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie uchylenia uchwał nr 1

II SO/Ol 4/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-03

Wniosek Burmistrza Miasta o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą, a Burmistrzem Miasta w sprawie doprowadzenia urządzeń i rowu odprowadzającego wodę do właściwego stanu

II SA/Po 1152/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty P. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego;

II OW 162/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia w drodze decyzji szczegółowego zakresu utrzymania urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych dla rowów na terenie Gminy N.

II SA/Gl 668/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w sprawie zmian statutu spółki wodnej

II SAB/Sz 30/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie wszczęcia postępowania egzekucyjnego zmierzającego do wyegzekwowania decyzji nakazującej likwidację stawu wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   +2   +5   +10   38