Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Po 363/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-16

Skarga kasacyjna na postanowienie w sprawie ze skargi Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie na akt Starosty Gnieźnieńskiego w przedmiocie zatwierdzenia statutów gminnych spółek wodnych

II SAB/Gl 42/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania ekspertyzy oraz opracowania aktualnej instrukcji gospodarowania wodą w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od postanowienia WSA w Gliwicach

II SAB/Ke 48/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

IV SA/Po 363/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-27

Skarga kasacyjna na postanowienie w sprawie ze skargi Z. w G. na akt Starosty G. w przedmiocie zatwierdzenia statutów gminnych spółek wodnych

II SAB/Ke 48/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Gl 756/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-18

Sprawa ze skargi J. L. na pismo Starosty [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego