Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 1006/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy C. w przedmiocie odmowy wydania decyzji zobowiązującej do przebudowy

II SAB/Lu 30/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przyłączenia gospodarstwa rolnego do wodociągu gminnego; w zakresie wniosku o uzupełnienie wyroku WSA w Lublinie oraz o wydanie orzeczenia o zwrocie bezpodstawnie pobranych opłat sądowych

II SO/Wr 1/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-25

Wniosek w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego stosunków wodnych na gruntach

II SA/Lu 95/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-12

Sprawa ze skargi R. S. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 40/06 dotyczącej udrożnienia rowu melioracyjnego

II SAB/Kr 83/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Z.

II SA/Kr 1006/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy C. w przedmiocie odmowy wydania decyzji zobowiązującej do przebudowy

II OZ 344/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku J. K. o wymierzenie Wójtowi Gminy W. grzywny

II OZ 1290/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy C. , znak [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji zobowiązującej do przebudowy

II SAB/Wr 8/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego stosunków wodnych na gruntach

II SA/Kr 1006/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji zobowiązującej do przebudowy
1   Następne >   2