Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

IV SA/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu

II SA/Op 93/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych