Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

IV SA/Po 190/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-16

Skarga K. P. na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wr 236/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego - '[...]' w przedmiocie wysokości opłat za dostawę wody wyprodukowanej przez Związek Komunalny '[...]'

IV SA/Po 190/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

II SA/Wr 132/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kondratowice w przedmiocie zatwierdzenia stawek opłat za wodę

II SA/Po 822/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

II SA/Gl 696/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Gd 658/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie stwierdzenia przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

II OSK 1799/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17

Sprawa ze skargi kasacyjnej L. D. od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi L. D. na niewykonanie uchwały w sprawie dopłat za usługi z zakresu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu Lubina

II SAB/Gl 54/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w K. w przedmiocie konserwacji wałów przeciwpowodziowych

II SA/Wr 461/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na uprawnionego z pozwolenia wodnoprawnego obowiązku wykonania ekspertyzy i opracowania instrukcji gospodarowania wodą
1   Następne >   2