Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 203/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wysokości opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej

II OSK 370/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

IV SA/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu