Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1712/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I OZ 879/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości