Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 690/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 951/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wykonania wez...

I OZ 52/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 259/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi F. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie , sygn. akt I SA 2399/99

I OZ 511/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi J.B. na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OZ 45/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku F.O. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi F.O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 446/09