Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 3477/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Skarga G. N. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3478/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Skarga G. N. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3480/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Skarga G. N. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 163/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

Skarga Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych w R. na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 2454/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

skarg [...] Spółdzielni '[...]' z siedzibą w K. i [...] Związku Spółdzielni '[...]' w likwidacji z siedzibą w W., na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji, w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji komunalizacyjnej z naruszeniem prawa, ,

I SA/Wa 2469/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania odpisów dokumentów

I SA/Wa 2215/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 164/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

Skarga Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych w R. na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 3476/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Skarga G. N. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 297/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   5