Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 2781/13 - Wyrok NSA z 2015-08-20

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 2835/14 - Wyrok NSA z 2016-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji