Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1687/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości