Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 649/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 1356/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości