Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2741/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 83/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej A.B. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi A.B. na przewlekłość postępowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 2675/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 2675/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabyci...

I OSK 83/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-17

Sprawa ze skargi kasacyjnej A.B. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi A.B. na przewlekłość postępowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 139/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 24 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 2741/13 o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 3512/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2741/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez powiat własności nieruchomości

I SA/Wa 2675/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I SA/Wa 2675/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości
1   Następne >   2