Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 83/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej A.B. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi A.B. na przewlekłość postępowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 1064/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OZ 1196/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie za skargi B. W. i T. W. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I OSK 2505/12 - Wyrok NSA z 2014-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 95/13 - Wyrok NSA z 2014-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 507/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OSK 1533/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 2869/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1086/13 - Wyrok NSA z 2015-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości drogowej

I OSK 2173/12 - Wyrok NSA z 2014-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   10