Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1250/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 683/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności n...

I OZ 543/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieru...

I OZ 139/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 24 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 2741/13 o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości