Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 244/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie uznania za stronę postępowania

I OZ 815/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Łódzkiego w przedmiocie uznania za stronę postępowania w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Gminę Czarnocin własności nieruchomości Skarbu Państ...