Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 653/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za 2015 r.

III SA/Wa 1016/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007 r.

V SA/Wa 2114/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

III SA/Wa 2327/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

I SA/Op 28/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r.

I SA/Op 29/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za I kwartał 2015 r.

I SA/Op 385/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

III SA/Wa 1621/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-12

Skarga H. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r.

III SA/Wa 768/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-10

Skarga M. J. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za lipiec i sierpień 2014 r.

I SA/Gd 43/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   +5   +10   13