Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Op 599/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

I SA/Op 246/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-17

Wniosek w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,