Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1481/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ornecie , nr BRM.0007.23.2017 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy...

II SA/Ol 513/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ornecie w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orneta na skutek skargi kasacyjnej Rady Miejskiej w Ornecie od wyroku , sygn. akt II SA/Ol 513/17