Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 76/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu nr 745/2006 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

II OSK 443/16 - Wyrok NSA z 2017-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy [...]

II OZ 969/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustanowienia pomników przyrody

II OZ 1481/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ornecie , nr BRM.0007.23.2017 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy...

II OSK 1979/15 - Wyrok NSA z 2017-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Radomsku w przedmiocie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

II OSK 2462/15 - Wyrok NSA z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta G.

II OSK 2218/15 - Wyrok NSA z 2017-05-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Łobzie w przedmiocie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobez

II OSK 2748/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy [...]

II OSK 3007/15 - Wyrok NSA z 2017-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J-L. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

II OSK 1978/15 - Wyrok NSA z 2017-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Radomsku w przedmiocie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych
1   Następne >   2