Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 599/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-20

Sprawa ze skargi B. S., R. S., M. W. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie norm zatrudnienia w placówkach oświatowych

II SA/Op 514/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Praszki w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Op 514/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-14

Skarga małoletniego J. K. reprezentowanego przez przedstawicieli ustawowych - K. K. i A. K. na decyzję Burmistrza Praszki w przedmiocie stypendium szkolnego