Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Rz 1501/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie skreślenia z listy studentów

III SA/Lu 570/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

II SA/Wa 590/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-14

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SAB/Gl 62/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-29

Sprawa ze skargi R.S. na Komisję Stypendialną Wydziału [...] Politechniki [...] w C. w przedmiocie przewlekłości w zakresie przyznania stypendium socjalnego

II SA/Rz 66/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia indeksu

II SA/Rz 67/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium