Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SAB/Op 27/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Uniwersytetu [...] w przedmiocie stosunku pracy pracownika nauki

II SA/Op 320/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

II SA/Op 190/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki Opolskiej w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dla najlepszych studentów

II SA/Op 142/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Politechniki Opolskiej w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stypendium socjalnego

II SA/Op 193/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stypendium mieszkaniowego i odmowy przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium na wyżywienie

II SA/Op 150/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Politechniki [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie stypendium za wyniki w nauce

II SA/Op 193/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stypendium mieszkaniowego i odmowy przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium na wyżywienie na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 193/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-21

Skarga P. Z. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stypendium mieszkaniowego i odmowie przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium na wyżywienie wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Op 154/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu [...] w przedmiocie stypendium socjalnego

II SA/Op 193/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stypendium mieszkaniowego i odmowy przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium na wyżywienie w postanowieniu referendarza WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 193/11
1   Następne >   +2   4