Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 808/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy G

II SAB/Wa 690/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Dzielnicy [...] w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność organu

IV SA/Wr 450/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora przedszkola