Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 85/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Skoroszyce w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Op 71/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kietrz w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Op 347/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-01-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubsza w przedmiocie włączenia szkoły do gminnego zespołu szkół

II SA/Op 300/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubrza w przedmiocie zasad udzielania stypendium

II SA/Op 347/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubsza w przedmiocie włączenia szkoły do gminnego zespołu szkół

II SA/Op 284/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Skarbimierz w przedmiocie włączenia gminnego zespołu przedszkoli do gminnego zespołu szkół

II SA/Op 176/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Lubrzy w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Op 245/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubniany w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Op 600/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubsza w przedmiocie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Op 220/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Izbicko w przedmiocie utworzenia Zespołu Szkół Gminy Izbicko na skutek wniosku pełnomocnika Gminy Izbicko o sprostowanie uzasadnienia wyroku , zapadłego w sprawie o sygn. akt II SA/Op 220/17
1   Następne >   3