Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 235/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Powiatu Prudnickiego w przedmiocie placówek opiekuńczo

II SA/Op 368/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Opolskiego w przedmiocie utworzenia szkoły i włączenia jej do zespołu szkół

II SA/Op 417/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w przedmiocie regulaminu przyznawania nagród starosty dla uczniów i absolwentów szkół i placówek oświatowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Wr 2519/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Op 455/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Głubczycach w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Op 432/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Wr 2566/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli