Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 432/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. K. o wymierzenie grzywny Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego za nieprzekazanie w terminie skargi, akt administracyjnych oraz odpowiedzi na skargę w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 13/11

I OW 83/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga U. C. na decyzję Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w przedmiocie umorzenia czesnego sygn. akt II SA/Bk 260/11