Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 384/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-07

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich

III SA/Kr 448/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na pismo Dziekana Wydziału [...] Akademii nr [...]

III SA/Kr 449/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na pismo Rektora Akademii [...] nr [...]

IV SA/Po 356/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Rektora [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

IV SA/Wr 414/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty stypendium doktoranckiego

IV SA/Po 422/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] w P. w przedmiocie stypendium rektora dla najlepszych studentów

III SA/Gd 557/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki w przedmiocie przyjęcia na studia doktoranckie

II SA/Wa 1037/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-24

Skarga J. B. na pismo Rektora Wyższej Szkoły [...] w W. w przedmiocie wezwania do zapłaty z tytułu czesnego za studia

III SA/Łd 565/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej Studentów Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015

II SA/Po 273/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-23

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów
1   Następne >   2