Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 278/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich

III SA/Kr 323/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na pierwszy rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

III SA/Kr 337/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Wydziału [...] Uniwersytetu w przedmiocie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału [...] Uniwersytetu

II SA/Bd 700/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-08-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu K. W. w B. w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanowił:

III SA/Gd 303/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SAB/Wa 493/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie wydania decyzji określającej warunki ukończenia studiów

III SA/Kr 357/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w odmowy przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego

IV SAB/Wr 1/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę stypendium [...]

II SA/Wa 25/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie

III SA/Gd 231/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki Nr [...] w przedmiocie zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2013/2014
1   Następne >   +2   +5   +10   28