Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 172/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prorektora do spraw kształcenia i studiów Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie zwolnienia od opłaty za studia

II SO/Op 26/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-01

Wniosek P. T. o wymierzenie grzywny Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego za nieprzekazanie skargi na decyzję w sprawie skreślenia z listy doktorantów

II SO/Op 25/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-01

Wniosek P. T. o wymierzenie grzywny Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego za nieprzekazanie skargi na decyzję w sprawie skreślenia z listy doktorantów

II SO/Op 24/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-01

Wniosek P. T. o wymierzenie grzywny Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego za nieprzekazanie skargi na decyzję w sprawie skreślenia z listy doktorantów