Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 460/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w sprawie wygaśnięcia stosunku pracy na stanowisku dyrektora szkoły

II SA/Op 560/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-01-17

Sprawa ze skargi Gminy Skarbimierz na wezwanie Wojewody Opolskiego w przedmiocie zaprzestania naruszeń prawa

II SA/Op 404/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-09-06

Skarga Gminy Kędzierzyn-Koźle na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej

II SA/Op 403/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej

II SA/Op 198/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-08-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Op 461/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

II SA/Op 402/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie przekształcenia szkoły podstawowej

II SA/Op 402/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie przekształcenia szkoły podstawowej

II SA/Op 404/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej

II SA/Op 402/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-08-13

Wniosek w przedmiocie przekształcenia szkoły podstawowej
1   Następne >   3