Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Łd 3/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 2982/12 - Wyrok NSA z 2014-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gd 186/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Bk 134/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy