Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 186/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OSK 1317/09 - Wyrok NSA z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi wojewódzkiej

II OSK 186/08 - Wyrok NSA z 2009-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OSK 294/06 - Wyrok NSA z 2006-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie lokalizacji drogi dla inwestycji

II OSK 2794/14 - Wyrok NSA z 2014-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 1429/09 - Wyrok NSA z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie lokalizacji drogi gminnej

II OSK 1199/08 - Wyrok NSA z 2009-07-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

II OSK 763/07 - Wyrok NSA z 2007-08-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OSK 1084/11 - Wyrok NSA z 2011-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie lokalizacji drogi

II OSK 1186/10 - Wyrok NSA z 2011-07-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   8