Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 778/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-03-26

Sprawa ze skargi J. W. na zarządzenie Burmistrza Gminy P. w przedmiocie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy P. oraz ustalenia ceny wywoławczej

II SA/Wr 778/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-13

Wniosek w przedmiocie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy P. oraz ustalenia ceny wywoławczej