Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1906/14 - Wyrok NSA z 2016-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 9'.

II SA/Bk 182/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 731/15 - Wyrok NSA z 2016-12-21

Skargi kasacyjne Rady Miasta [...] oraz S. Ł. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg S. Ł., Wojewody [...] oraz Klasztoru [...] na uchwałę Rady Miasta [...] nr [...] w przedmiocie 'Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K.'

II SA/Kr 129/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XLIX/526/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek południe-Zimnodół