Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1906/14 - Wyrok NSA z 2016-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 9'.

II OZ 660/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie , Nr III/13/2014 w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II OSK 2539/15 - Wyrok NSA z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 731/15 - Wyrok NSA z 2016-12-21

Skargi kasacyjne Rady Miasta [...] oraz S. Ł. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg S. Ł., Wojewody [...] oraz Klasztoru [...] na uchwałę Rady Miasta [...] nr [...] w przedmiocie 'Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K.'