Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1463/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XI/89/2015 Rady Miasta Nowy Targ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (KOWANIEC-KOKOSZKÓW) I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części tekstowej: 1. § 6 ust. 8 w zakresie słów: '-pow.0,55 ha' 2. § 6 ust. 8 w zakresie w jakim jego ustalenia dotyczą działki ewidencyjnej nr 19208/28; II. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej załącznik nr 1 - rysunek planu w zak...

II SA/Lu 508/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Burmistrz Miasta w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 2 ust. 1 pkt 1

IV SA/Wa 1303/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Bd 831/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Burmistrz Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 543/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Brzeziny w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

II OSK 3575/18 - Wyrok NSA z 2019-02-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy G.

II SA/Kr 504/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXXVIII/565/2017 Rady Miasta Zakopane w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: 'Rówień Krupowa' w Zakopanem

II OSK 3269/17 - Wyrok NSA z 2019-11-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 589/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy [...] w obrębie geodezyjnym [...]

II OSK 1700/18 - Wyrok NSA z 2019-07-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Opocznie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: [...]
1   Następne >   2