Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OW 178/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-15

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2999/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 390/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej znak: [...]

II OZ 540/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II SO/Gd 8/13 o wymierzeniu Prezydentowi Miasta Wejherowa grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II OZ 649/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych , nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1614/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OZ 183/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi M. S. na czynność wójta Gminy Z. , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia ostateczności decyzji w sprawie warunków zabudowy