Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

IV SA/Wa 616/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony przyrody

IV SA/Wa 1915/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

IV SA/Wa 673/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 459/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy